Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/808
Title: Thiết kế và xây dựng mạng LAN 3 lớp
Authors: Đặng, Quang Hiển
Bùi, Thanh Minh
Lê, Đức Huy
Keywords: mạng máy tính
LAN
mô hình mạng LAN 3 lớp
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn
Abstract: Đề tài thực hiện: Hoàn thành mô hình mạng LAN 3 lớp, triển khai các dịch vụ cơ bản như: web server, mail server, DHCP server, DNS server, OpenSSH server, File server.
Description: Đồ án tốt nghiệp Hệ Cao đẳng; Ngành Quản trị mạng máy tính; Khóa 2017-2020; 49 trang.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/808
Appears in Collections:VHIT-Quản trị mạng máy tính

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.