Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/809
Title: Nghiên cứu sử dụng Wordpress để xây dựng website bán điện thoại di động cho Công ty Điện tử Di động
Authors: Trịnh, Thị Ngọc Linh
Bùi, Viết Công
Keywords: wordpress
PHP
MySQL
Website
thiết kế hệ thống
phân tích
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn
Abstract: Đề tài thực hiện: Tìm hiểu về Wordpress, hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL và ngôn ngữ lập trình PHP. Ứng dụng wordpress để xây dựng website bán điện thoại cho Công ty Điện tử Di động.
Description: Đồ án tốt nghiệp Hệ Cao đẳng; Ngành Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm); Khóa 2017-2020; 58 trang.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/809
Appears in Collections:VHIT-Công nghệ thông tin

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.