Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/819
Title: Xây dựng ứng dụng quản lý nhân sự
Authors: Hồ, Văn Phi
Nguyễn, Thị Hồng Vân
Keywords: ứng dụng
ngôn ngữ lập trình
C#
visual studio
SQL Server
thiết kế hệ thống
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn
Abstract: Đề tài thực hiện: Tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình C#, đối tượng hỗ trợ C# và SQL Server. Xây dựng ứng dụng quản lý nhân sự hoàn chỉnh để có thể áp dụng vào thực tế.
Description: Đồ án tốt nghiệp Hệ Cao đẳng; Ngành Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm); Khóa 2017-2020; 56 trang.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/819
Appears in Collections:VHIT-Công nghệ thông tin

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.