Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/831
Title: Xây dựng website và áp dụng kỹ thuật SEO bằng Wordpress cho Trung tâm Đào tạo Quốc tế - Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn
Authors: Võ, Ngọc Đạt
Nguyễn, Quang Linh
Keywords: SEO
Website
wordpress
thiết kế hệ thống
email marketing
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn
Abstract: Đề tài thực hiện: Nghiên cứu xây dựng website và áp dụng kỹ thuật SEO bằng Wordpress cho Trung tâm Đào tạo Quốc tế - Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn.
Description: Đồ án tốt nghiệp Hệ Cao đẳng; Ngành Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm); Khóa 2017-2020; 82 trang.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/831
Appears in Collections:VHIT-Công nghệ thông tin

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.