Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/832
Title: Nghiên cứu và xây dựng diễn đàn "Kiến thức Công nghệ thông tin - IT News"
Authors: Nguyễn, Quang Vũ
Dương, Hữu Thái
Keywords: diễn đàn
PHP
ngôn ngữ lập trình
CSS
HTML
Javascript
mô hình
khảo sát hệ thống
bootstrap
codeigniter
ajax
MVC
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn
Abstract: Đề tài thực hiện: Khảo sát và phân tích thiết kế kế hệ thống, nghiên cứu các công nghệ Bootstrap, CodeIgniter, Ajax, mô hình MVC để áp dụng vào việc xây dựng diễn đàn. Nghiên cứu các phương thức để xây dựng và quản lý các diễn đàn sinh viên.
Description: Đồ án tốt nghiệp Hệ Cao đẳng; Ngành Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm); Khóa 2017-2020; 58 trang.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/832
Appears in Collections:VHIT-Lập trình máy tính

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.