Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/838
Title: Cụm thiết kế đồ họa quảng cáo cho Thương hiệu thời trang Layla Bridal
Authors: Lê, Thị Bình
Lê, Thị Diễm Ly
Keywords: cụm thiết kế đồ họa
quảng cáo
thời trang Layla Bridal
logo
bộ nhận diện sản phẩm văn phòng
poster
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn
Description: Đồ án tốt nghiệp Hệ Cao đẳng; Ngành Thiết kế đồ họa; Khóa 2017-2020; 35 trang.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/838
Appears in Collections:VHIT-Thiết kế đồ họa

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.