Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/844
Title: Cụm thiết kế đồ họa quảng cáo cho thương hiệu Bút chì màu Color Pencil
Authors: Võ, Thành Thiên
Tôn, Long Phát
Keywords: cụm thiết kế đồ họa
quảng cáo
Color Pencil
logo
bộ nhận diện sản phẩm văn phòng
poster
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn
Description: Đồ án tốt nghiệp Hệ Cao đẳng; Ngành Thiết kế đồ họa; Khóa 2017-2020; 43 trang.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/844
Appears in Collections:VHIT-Thiết kế đồ họa

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.