Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/846
Title: Cụm thiết kế đồ họa quảng cáo Nhà hàng Ẩm thực Chay Duyên Khởi
Authors: Võ, Thành Thiên
Võ, Hồng Sinh
Keywords: cụm thiết kế đồ họa
quảng cáo
ẩm thực chay
Duyên Khởi
bộ nhận diện sản phẩm văn phòng
logo
poster
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn
Description: Đồ án tốt nghiệp Hệ Cao đẳng; Ngành Thiết kế đồ họa; Khóa 2017-2020; 38 trang.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/846
Appears in Collections:VHIT-Thiết kế đồ họa

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.