Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/866
Title: Hoàn thiện hoạt động quảng cáo cho Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo Edutainment Việt Nam
Authors: Nguyễn, Lê Ngọc Trâm
Hồ, Thị Tuyến
Keywords: hoạt động quảng cáo
Edutainment Việt Nam
truyền thông cổ động
quảng cáo
giải pháp
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn
Description: Đồ án tốt nghiệp Hệ Cao đẳng; Ngành Quản trị kinh doanh; Khóa 2016-2019; 73 trang
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/866
Appears in Collections:VHIT-Quản trị kinh doanh

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.