Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/867
Title: Nâng cao hoạt động quảng cáo cho Công ty Cổ phần Công nghệ Mặt Trời Đông Dương - Indosun
Authors: Nguyễn, Thị Kim Ánh
Nguyễn, Thị Thu An
Keywords: hoạt động quảng cáo
Mặt Trời Đông Dương
truyền thông cổ động
quảng cáo
giải pháp
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn
Description: Đồ án tốt nghiệp Hệ Cao đẳng; Ngành Quản trị kinh doanh; Khóa 2016-2019; 110 trang
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/867
Appears in Collections:VHIT-Quản trị kinh doanh

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.