Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/880
Title: Thiết kế môi trường 3D "Cảnh quan miền quê" cho Hãng phim hoạt hình Kim Đồng
Authors: Phan, Đăng Thiếu Hiệp
Nguyễn, Thị Lê Na
Keywords: thiết kế
3D
phim hoạt hình
Kim Đồng
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn
Description: Đồ án tốt nghiệp Hệ Cao đẳng; Ngành Truyền thông Đa phương tiện; Khóa 2016-2019; 27 trang.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/880
Appears in Collections:VHIT-Truyền thông Đa phương tiện

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.