Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/884
Title: Cụm thiết kế đồ họa quảng cáo cho Công ty Du lịch Biển G Tour
Authors: Lê, Thị Thanh Vân
Nguyễn, Thành Đạt
Keywords: cụm thiết kế đồ họa
quảng cáo
du lịch biển
G Tour
bộ nhận diện sản phẩm văn phòng
logo
poster
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn
Description: Đồ án tốt nghiệp Hệ Cao đẳng; Ngành Thiết kế đồ họa; Khóa 2016-2019; 48 trang.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/884
Appears in Collections:VHIT-Thiết kế đồ họa

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.