Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/886
Title: Cụm thiết kế đồ họa quảng cáo cho Công ty Sản xuất Trà Orimitea
Authors: Võ, Thành Thiên
Lê, Thị Hường
Keywords: cụm thiết kế đồ họa
quảng cáo
bộ nhận diện sản phẩm văn phòng
logo
poster
Trà Orimitea
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn
Description: Đồ án tốt nghiệp Hệ Cao đẳng; Ngành Thiết kế đồ họa; Khóa 2016-2019; 33 trang.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/886
Appears in Collections:VHIT-Thiết kế đồ họa

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.