Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/894
Title: Cụm thiết kế đồ họa quảng cáo sản phẩm cho thương hiệu mỹ phẩm thiên nhiên Cana Cosmetic
Authors: Lê, Thị Thanh Vân
Nguyễn, Thị Mai Phương
Keywords: cụm thiết kế đồ họa
quảng cáo
bộ nhận diện sản phẩm văn phòng
logo
poster
mỹ phẩm thiên nhiên
Cana Cosmetic
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn
Description: Đồ án tốt nghiệp Hệ Cao đẳng; Ngành Thiết kế đồ họa; Khóa 2016-2019; 37 trang.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/894
Appears in Collections:VHIT-Thiết kế đồ họa

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.