Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/899
Title: Cụm thiết kế đồ họa quảng cáo cho Công ty Nước hoa Florentino
Authors: Phan, Đăng Thiếu Hiệp
Nguyễn, Thọ Minh Trân
Keywords: cụm thiết kế đồ họa
quảng cáo
bộ nhận diện sản phẩm văn phòng
logo
poster
nước hoa
Florentino
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn
Description: Đồ án tốt nghiệp Hệ Cao đẳng; Ngành Thiết kế đồ họa; Khóa 2016-2019; 35 trang.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/899
Appears in Collections:VHIT-Thiết kế đồ họa

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.