Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/912
Title: Xây dựng ứng dụng học tiếng Anh English Handbook
Authors: Võ, Hoàng Phương Dung
Tào, Văn Dũng
Keywords: ứng dụng
học tiếng anh
English Handbook
android
ngôn ngữ lập trình
Java
MySQL
phân tích thiết kế hệ thống
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn
Description: Đồ án tốt nghiệp Hệ Cao đẳng; Ngành Công nghệ thông tin; Khóa 2016-2019; 47 trang.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/912
Appears in Collections:VHIT-Công nghệ thông tin

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.