Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/923
Title: Nghiên cứu Bootstrap và ứng dụng để xây dựng website giới thiệu Du lịch - Ẩm thực Đà Nẵng
Authors: Hồ, Văn Phi
Lê, Thị Thu Quyên
Keywords: Website
ứng dụng
Bootstrap
du lịch
ẩm thực
Đà Nẵng
ngôn ngữ lập trình
PHP
MySQL
phân tích thiết kế hệ thống
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn
Description: Đồ án tốt nghiệp Hệ Cao đẳng; Ngành Công nghệ thông tin; Khóa 2016-2019; 40 trang.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/923
Appears in Collections:VHIT-Công nghệ thông tin

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.