Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/927
Title: Nghiên cứu C# và ứng dụng LinQ to SQL xây dựng Phần mềm quản lý thuê phòng khách sạn, nhà nghỉ
Authors: Nguyễn, Thanh Cẩm
Đặng, Văn Tú
Keywords: C#
ứng dụng
LinQ to SQL
phần mềm quản lý thuê phòng
khách sạn
nhà nghỉ
visual studio
ngôn ngữ lập trình
phân tích hệ thống
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn
Description: Đồ án tốt nghiệp Hệ Cao đẳng; Ngành Công nghệ thông tin; Khóa 2016-2019; 40 trang.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/927
Appears in Collections:VHIT-Công nghệ thông tin

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.