Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/932
Title: Giải pháp hoàn thiện truyền thông cổ động cho Khách sạn Golden Sea 3
Authors: Ngô, Thị Hiền Trang
Đỗ, Tấn Hoàng
Keywords: giải pháp
truyền thông cổ động
khách sạn
Golden Sea 3
marketing
Issue Date: 2021
Publisher: Trường đại học công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn
Description: Đồ án tốt nghiệp Hệ Cao đẳng; Ngành Marketing Du lịch; Khóa 2018-2021; 83 trang.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/932
Appears in Collections:CĐ-Marketing Du lịch

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.