Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/940
Title: Xây dựng website hỗ trợ tìm kiếm giấy tờ thất lạc sử dụng Framework VUE.JS
Authors: Nguyễn, Văn Lợi
Lê, Văn Tấn Lin
Keywords: website
hỗ trợ tìm kiếm
Framework VUE.JS
HTML
CSS
ngôn ngữ lập trình
C#
phân tích thiết kế hệ thống
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn
Description: Đồ án tốt nghiệp Hệ Cao đẳng; Ngành Công nghệ thông tin; Khóa 2016-2019; 52 trang.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/940
Appears in Collections:VHIT-Công nghệ thông tin

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.