Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/974
Title: Ước lượng mật độ giao thông dựa vào học sâu và diện tích
Authors: Vũ, Lê Quỳnh Phương
Lê, Minh Lợi
Trần, Nguyễn Minh Thư
Phạm, Nguyên Khang
Keywords: học sâu
phát hiện đối tượng
yolov3
mật độ giao thông
Issue Date: 2019
Publisher: Nhà xuất bản Đà Nẵng
Abstract: Ước lượng mật độ giao thông trên giao lộ là một trong những vấn đề thách thức trong hệ thống giám sát giao thông thông minh. Nó cung cấp dữ liệu quan trọng để kiểm soát lưu lượng, lập lịch trình cho mạng lưới giao thông. Tài xế chọn đường phù hợp dựa trên thông tin về mật độ giao thông. Do đó việc xác định lưu lượng giao thông trong thời gian thực với độ trễ thấp nhất có vai trò quan trọng trên các hệ thống giao thông thông minh. Các kỹ thuật hiện có bao gồm: phát hiện và theo dõi xe, phát hiện cạnh, trừ nền và sai khác giữa các khung ảnh.. Các phương pháp này thường tốn nhiều thời gian để xử lý trên mô hình, hoặc chỉ phù hợp với đường cao tốc, xử lý với độ chính xác thấp trên đường nhiều phương tiện giao thông thô sơ. Chúng tôi đề xuất thuật toán ước lượng mật độ giao thông dựa trên bài toán học sâu và diện tích. Đánh giá thực nghiệm cho bộ dữ liệu chứng minh rằng phương pháp đề xuất có hiệu suất thời gian thực và có độ chính xác tương đương với các phương pháp có độ phức tạp cao hiện có.
Description: Bài báo khoa học; từ trang 164-171
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/974
Appears in Collections:CITA 2019

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.