Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 41 to 60 of 3188 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2006Pattern Recognition and Machine LearningChristopher, M. Bishop
2006Data Mining: Concepts and TechniquesJiawei, Han; Micheline, Kamber
2006Toán học cao cấp - Tập 1: Đại số và Hình học giải tích (Tái bản lần thứ mười một)Nguyễn, Đình Trí; Tạ, Văn Đĩnh; Nguyễn, Hồ Quỳnh
2006Starter TOEIC (Third Edition)Anne, Taylor; Casey, Malarcher
2006Bài tập Toán cao cấp - Tập 1: Đại số và Hình học giải tích (Tái bản lần thứ mười)Nguyễn, Đình Trí; Tạ, Văn Đĩnh; Nguyễn, Hồ Quỳnh
2006Toán học cao cấp - Tập 2: Phép tính giải tích một biến số (Tái bản lần thứ mười)Nguyễn, Đình Trí; Tạ, Văn Đĩnh; Nguyễn, Hồ Quỳnh
2006Altium Designer Training for Schematic Capture and PCB EditingAltium
2006Programming Embedded Systems with C and GNU Development Tools (Second Edition)Michael, Barr; Anthony, Massa
2006Introduction to E-Business Management and StrategyColin, Combe
2006A Handbook of Human Resource Management Practice (10th Edition)Michael, Armstrong
2006Tuyến điểm du lịch Việt NamBùi, Thị Hải Yến
2007Điều khiển Robot công nghiệpNguyễn, Mạnh Tiến
2007Tổ chức sự kiệnLưu, Văn Nghiêm; Dương, Hoài Bắc
2007Compilers Principles, Techniques & Tools (Second Edition)Alfred, V. Aho; Monica, S. Lam; Jeffrey, D. Ullman
2007Very Easy Toeic (Second Edition)Anne, Taylor; Garrett Byrne
2007Hướng dẫn giải các bài toán Xác suất - Thống kê (In lần thứ ba)Đào, Hữu Hồ
2007Financial Risk Manager Handbook (Fourth Edition)Philippe, Jorion Garp
2007Giáo trình Xử lý số tín hiệuNguyễn, Quốc Trung; Hoàng, Văn Quang; Trần, Đình Thông; Kiều, Xuân Thực
2007Network Analysis, Architecture, and Design (3rd Edition)James, D. McCabe
2007Digital Systems: Principles and Applications (Tenth Edition)Ronald, J. Tocci; Neal, S. Widmer; Gregory, L. Moss