Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1414
Title: Nghiên cứu thiết kế bộ sản phẩm quảng bá và nhận diện thương hiệu Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn
Authors: Lê, Thị Thanh Vân
Võ, Thành Thiên
Keywords: thiết kế bộ sản phẩm
nhận diện thương hiệu
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn
Description: Đề tài Khoa học công nghệ cấp Trường; Mã số: CHV-GV-15-08; Thời gian thực hiện: 06/2015-01/2016; 30 trang.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1414
Appears in Collections:Cấp Trường

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.