Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1450
Title: Đề xuất mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng điện tử của khách hàng đối với các ứng dụng đặt phòng lưu trú trên thiết bị di động (MABAs)
Authors: Nguyễn, Thị Khánh Hà
Keywords: ứng dụng đặt chỗ lưu trú di động
sự hài lòng điện tử
truyền miệng trực tuyến
Issue Date: 2020
Publisher: Nhà xuất bản Lao động - Xã hội
Abstract: Với sự phát triển của mạng di động và sự phổ biến của điện thoại thông minh, việc sử dụng các ứng dụng du lịch di động dự kiến sẽ bùng nổ đáng kể trong tương lai gần. Theo đó, ứng dụng đặt chỗ lưu trú di động (MABA) sẽ trở thành một phần thiết yếu của hoạt động du lịch. Bằng việc tổng quan những công trình nghiên cứu trong nước và trên thế giới, tác giả tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng điện tử của khách hàng đối với MABAs. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất mô hình nghiên cứ các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng điện tử của khách hàng đối với MABAs tại Việt Nam. Với kết quả là mô hình nghiên cứ đạt được với 11 biến quan sát và 41 chỉ báo, bài viết đưa ra một số gợi ý định hướng cho các công trình nghiên cứu tiếp theo.
Description: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia: Kinh doanh dịch vụ lưu trú chia sẻ trong kỷ nguyên số; từ trang: 103-115.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1450
ISBN: 978-604-65-5296-3
Appears in Collections:NĂM 2020

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.