Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1635
Title: Xây dựng mô hình tìm hiểu nhân tố tác động đến động lực của giảng viên khi thực hiện dạy học theo dự án
Other Titles: Building research model for factor influencing motivation of lecturers in applying project - based learning
Authors: Nguyễn, Thị Kiều Trang
Vũ, Thị Quỳnh Anh
Keywords: dạy học theo dự án
động lực của giảng viên
sự hỗ trợ từ nhà trường
động lực bản thân
Issue Date: Dec-2018
Publisher: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Description: Chuyên đề Công nghệ và Giáo dục – số 10; 12/2018; từ trang 63-71.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1635
ISBN: 978-604-80-3819-9
Appears in Collections:Chuyên đề Khoa học và Giáo dục - 10 (12/2018)

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.