Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1831
Title: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ Taxi Tiên Sa tại Thành phố Đà Nẵng
Other Titles: Reseaching Customer Satisfaction for Tiensa Taxi Service in Danang City
Authors: Trần, Phạm Huyền Trang
Nguyễn, Thu Hiền
Keywords: hài lòng
khách hàng
chất lượng dịch vụ
dịch vụ taxi
Issue Date: Nov-2016
Publisher: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Description: Chuyên đề Khoa học và Giáo dục – số 6; 11/2016; từ trang 155-165.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1831
ISBN: 978-604-80-2045-3
Appears in Collections:Chuyên đề Khoa học và Giáo dục - 06 (11/2016)

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.