Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1882
Title: Xây dựng hệ thống nhận dạng phân loại trái cây chín tiếp cận mạng Nơron tích chập (CNN)
Authors: Trịnh, Trung Hải
Bùi, Xuân Thiện
Nguyễn, Lê Tùng Khánh
Nguyễn, Hà Huy Cường
Keywords: Hệ thống tự động nhận dạng
nhận dạng trái cây
phân loại trái cây
học máy
học sâu
thị giác máy tính
mạng nơ-ron tích chập
Issue Date: 2021
Publisher: Nhà xuất bản Đà Nẵng
Abstract: Xu hướng tự động hóa trong lĩnh vực nông nghiệp hay còn gọi là nông nghiệp thông minh đang được ứng dụng một cách mạnh mẽ trong giai đoạn chuyển đổi số thời kỳ công nghiệp 4.0. Cùng với đó việc ứng dụng khoa học, kỹ thuật để tối ưu hóa các sản phẩm đầu ra của nông nghiệp đang là vấn đề cấp bách được Chính Phủ và Người nông dân quan tâm trong những năm gần đây. Trong đó, việc ứng dụng khoa học, kỹ thuật để phân tích, nhận dạng, bảo quản và chế biến trái cây nhằm mang lại hiệu quả kính tế cho nông sản Việt là xu hướng nghiên cứu rất mới có tác động tích cực đến hoạt động nông nghiệp công nghệ cao. Trong bài báo này, chúng tôi tập trung nghiên cứu quá trình phân tích, nhận dạng hình ảnh trái cây bằng kỹ thuật thị giác máy tính (Computer Visions), kết hợp mạng nơ-ron tích chập đa lớp (CNN) để xây dựng hệ thống tự động xử lý nhận dạng và phân loại trái cây.
Description: The 10th Conference on Information Technology and its Applications; Topic: Digital Transformation and Smart Cities; pp. 540-549.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1882
ISBN: 978-604-84-5998-7
Appears in Collections:CITA 2021

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.