Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/2288
Title: Số hóa bảo tàng tại TP. Đà Nẵng - Thực trạng và giải pháp kiến nghị
Authors: Đào, Thị Thu Hường
Keywords: Số hóa
Bảo tàng
Bảo tàng số
Chuyển đổi số
Đà Nẵng
Issue Date: Jul-2022
Publisher: Nhà Xuất bản Đà Nẵng
Abstract: Bảo tàng được xem là yếu tố rất quan trọng trong việc xây dựng và duy trì bản sắc dân tộc và là một trong những yếu tố thúc đẩy chính của văn hóa. Trải qua 4 đợt dịch COVID-19 vừa qua, ngành du lịch TP. Đà Nẵng dường như trở nên tê liệt. Điều này dẫn đến các bảo tàng buộc phải tìm ra hướng đi phù hợp với tình hình mới, bằng việc áp dụng công nghệ số trong trưng bày, đưa tư liệu, hiện vật đến gần với người xem; giúp du khách tiếp cận thông qua phương tiện kỹ thuật số trực tuyến mà không cần trực tiếp đến bảo tàng. Mục đích của bài báo nhằm làm rõ thực trạng việc sử dụng công nghệ số trong các bảo tàng tại Đà Nẵng hiện nay và những thách thức có thể gặp phải trong quá trình ứng dụng công nghệ trong bảo tàng. Từ đó đưa ra một số kiến nghị, giải pháp nhằm thúc đẩy chuyển đổi số tại các bảo tàng Đà Nẵng trong thời gian tới.
Description: Hội thảo Khoa học Quốc gia về Công nghệ thông tin và Ứng dụng trong các lĩnh vực lần thứ 11 (CITA-2022); Chủ đề: Chuyển đổi số và Đô thị thông minh; từ trang 623-633.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/2288
ISSN: 978-604-84-6711-1
Appears in Collections:CITA 2022

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.