Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/2317
Title: Xác định độ chín của trái dứa hỗ trợ quá trình phân loại, bảo quản trái chín sau thu hoạch
Authors: Trịnh, Trung Hải
Bùi, Xuân Thiện
Nguyễn, Hà Huy Cường
Ninh, Khánh Duy
Keywords: Xác định độ chín trái cây
nhận dạng trái Dứa chín
phân loại trái Dứa chín
tăng cường dữ liệu nhận dạng
mô hình YOLO-v5 cải tiến.
Issue Date: Jul-2022
Publisher: Nhà xuất bản Đà Nẵng
Abstract: Trái cây sau khi thu hoạch cần được phân loại, bảo quản đúng cách là khâu quyết định chất lượng và giá trị sản phẩm trước khi phân phối ra thị trường. Do đó cần tăng cường áp dụng giải pháp khoa học kỹ thuật vào các khâu này sẽ góp phần hỗ trợ người nông dân đạt hiệu quả kinh tế cao đối với đầu ra của trái cây Việt nói chung và trái Dứa trồng tại Việt Nam nói riêng. Trong nghiên cứu này, chúng tôi xin trình bày giải pháp xác định độ chín của trái Dứa tại các vựa Dứa sau khi thu hoạch bằng kỹ thuật nhận dạng theo mô hình YOLO-v5, đồng thời đề xuất giải pháp tăng cường dữ liệu (data augumentation). Tăng cường số lượng dữ liệu huấn luyện và tăng số lớp trên mô hình YOLO-v5; với mỗi lớp chứa bộ dữ liệu gồm 10.000 hình ảnh sẽ cải thiện độ chính xác trong nhận dạng và tăng tốc độ huấn luyện khi sử dụng mô hình YOLO-v5. Chúng tôi đã thực hiện thử nghiệm trên bộ dữ liệu gồm 50.000 hình ảnh trái Dứa chín cho kết quả phân loại có độ nhạy chính xác là 94,5%. Từ đó phát triển xây dựng hệ thống tự động xử lý phân loại trái Dứa chín sau thu hoạch.
Description: Hội thảo Khoa học Quốc gia về Công nghệ thông tin và Ứng dụng trong các lĩnh vực lần thứ 11 (CITA-2022); Chủ đề: Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo; từ trang 104-115.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/2317
ISSN: 978-604-84-6711-1
Appears in Collections:CITA 2022

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.