Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/2353
Title: Dự đoán giá cổ phiếu sử dụng mô hình chuỗi thời gian với BigDL
Authors: Trịnh, Ngọc Pháp
Trần, Nguyễn Anh Khoa
Hà, Văn Luân
Trần, Trung Hiếu
Đỗ, Trọng Hợp
Keywords: Dự đoán giá cổ phiếu
Mô hình chuỗi thời gian
BigDL
Deep Learning
So sánh phương pháp tiếp cận
Issue Date: Jul-2022
Publisher: Nhà xuất bản Đà Nẵng
Abstract: Dự đoán thị trường cổ phiếu là một trong những vấn đề quan trọng và nhiều thách thức. Đây là một bài toán thú vị thu hút được sự quan tâm của các nhà nghiên cứu lẫn các nhà đầu tư từ quá khứ cho đến thời điểm hiện tại. Trong nghiên cứu này, chúng tôi sẽ xây dựng các mô hình chuỗi thời gian dựa trên nền tảng BigDL để phục vụ cho bài toán dự đoán giá cổ phiếu, chúng tôi tiếp cận theo ba phương pháp: AutoTS Pipeline (với các mô hình TCN, LSTM, Seq2Seq), Standalone Forecaster Pipeline (với các mô hình LSTM, TCN, Prophet, Seq2Seq, NBeats) và mô hình tự xây dựng (GRU, LSTM). Các phương pháp được thực nghiệm và so sánh, đánh giá trên bộ dữ liệu về giá cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) do chúng tôi tự thu thập, đây là cổ phiếu có chuỗi ngày giao dịch trong phạm vi rộng lớn và chúng tôi sẽ sử dụng các mô hình để dự đoán giá đóng cửa hàng ngày. Kết quả thu được, phương pháp tiếp cận AutoTS Pipeline với mô hình LSTM cho kết quả tốt nhất với RMSE = 2.30, MAPE = 1.35. Trong tương lai, chúng tôi sẽ nghiên cứu thêm cách cải thiện hiệu suất các mô hình, tiếp cận các phương pháp mới để giải quyết bài toán này đồng thời mở rộng công việc, giải quyết các bài toán có liên quan khác.
Description: Hội thảo Khoa học Quốc gia về Công nghệ thông tin và Ứng dụng trong các lĩnh vực lần thứ 11 (CITA-2022); Poster; từ trang 38-47.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/2353
Appears in Collections:CITA 2022

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.