Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/2665
Title: Thiết kế, thực nghiệm và đánh giá hoạt động của mạng điều khiển nội bộ CAN trong xe ô tô
Authors: Nguyễn, Chí Thành
Trần, Thế Sơn
Đặng, Quang Hiển
Dương, Hữu Ái
Keywords: Controller Area Network
Automobile
CAN High
CAN Low
Issue Date: Jun-2023
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn
Series/Report no.: CITA;
Abstract: Bài báo này đề xuất một hình thiết kế và triển khai thực nghiệm mạng điều khiển nội bộ (Controller Area Network - CAN) trong ô-tô, trên cơ sở đó đánh giá hoạt động của mạng CAN. Mạng CAN được sử dụng rộng rãi dành cho các việc truyền thông trong các phương tiện vận chuyển (như xe con, xe tải). Việc triển khai thực nghiệm và đánh giá hoạt động của hệ thống mạng này hết sức cần thiết. Kết quả thực nghiệm của nghiên cứu này cho thấy hệ thống mạng CAN đáp ứng được yêu cầu về thông lượng của kênh truyền khi kết nối với nhiều cảm biến cùng hoạt động trên hệ thống, cụ thể: thông lượng của hệ thống đạt gần 1Mbps gần với tốc độ truyền được xác định theo lý thuyết.
Description: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia về Công nghệ thông tin và Ứng dụng trong các lĩnh vực - Lần thứ 12 (CITA 2023); trang 323-331.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/2665
ISBN: 978-604-80-8083-9
Appears in Collections:CITA 2023 (National)

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.