Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/3206
Title: Du lịch ẩm thực - Hình thức phát triển du lịch bền vững cho Thành phố Huế
Authors: Vũ, Thị Quỳnh Anh
Trần, Phạm Huyền Trang
Keywords: du lịch bền vững
du lịch ẩm thực
Issue Date: Sep-2022
Publisher: Đại học Kinh tế Quốc dân
Abstract: Du lịch ẩm thực được xem là một trong những hình thức của du lịch bền vững vì những "lợi ích kép" mà nó mang lại cho địa phương. Hình thức này không những đóng góp vai trò quan trọng trong việc đa dạng hóa loại hình du lịch cho địa phương mà còn giúp tạo dựng được hình ảnh của địa phương với du khách. Do đó, Thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) với sự đa dạng về ẩm thực đang có những tiềm năng đáng chú ý để phát triển hình thức này, góp phần tăng doanh thu du lịch cho thành phố. Tuy nhiên, hiện nay, doanh thu từ du lịch của thành phố còn khá hạn chế so với các vùng lân cận như: Đà Nẵng, Quảng Nam... do thiếu sức hút cho các hoạt động về đêm. Vì vậy, việc xây dựng chợ đêm với trọng tâm về ẩm thực sẽ là chìa khóa giúp thành phố thu hút du khách và đảm bảo những đóng góp kinh tế to lớn mà hình thức này mang lại.
Description: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế Phát triển kinh tế - xã hội địa phương thời kỳ hậu COVID-19; trang 168-175.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/3206
ISBN: 978-604-330-467-1
Appears in Collections:NĂM 2022

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.