Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/772
Title: Tác động của digital marketing đến hoạt động của các tổ chức giáo dục tại Việt Nam
Other Titles: The impact of digital marketing on the performance of educational institutions in Vietnam
Authors: Lê, Thị Hải Vân
Keywords: Digital marketing
Tổ chức giáo dục
Tác động
Issue Date: 2020
Publisher: Nhà xuất bản Đà Nẵng
Abstract: Trong bối cảnh số hóa như hiện nay, các tổ chức giáo dục cũng đã sử dụng các công cụ digital marketing nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút khách hàng. Trong giới hạn bài viết này giới thiệu 04 công cụ digital marketing được sử dụng trong các tổ chức giáo dục bao gồm: (1) Social Media Marketing, (2) SEM (Search Engine Marketing- Marketing công cụ tìm kiếm), (3) CRM (Customer Relationship Management- Quản trị quan hệ khách hàng và (4) Marketing trên web/thiết bị di động. Từ đây bài viết nhận diện được 04 tác động mà digital marketing đối với hoạt động của các tổ chức giáo dục tại Việt Nam: (1) chi phí hiệu quả, (2) tốc độ phản hồi, (3) Đo lường được hiệu quả của chiến dịch marketing và (4) gia tăng tốc độ tiếp cận khách hàng. Trên cơ sở đó bài viết đề xuất một số kiến nghị cho các tổ chức giáo dục tại Việt Nam để có thể ứng dụng tốt hơn digital marketing.
Description: Bài báo khoa học; từ trang 276-283
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/772
ISBN: 978-604-84-5517-0
Appears in Collections:CITA 2020

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.