Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/773
Title: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi chia sẻ video quảng cáo của người tiêu dùng trên mạng xã hội
Other Titles: Research Factors Influencing Consumer Video Sharing Behavior on Social Networks
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Vũ, Thị Tuyết Mai
Keywords: video
quảng cáo
mạng xã hội
hành vi
người tiêu dùng
Issue Date: 2020
Publisher: Nhà xuất bản Đà Nẵng
Abstract: Hiện nay, mạng xã hội (MXH) đang dần phổ biến và phát triển mạnh mẽ. Người dùng thường sử dụng nó để giao tiếp, chia sẻ và làm việc. Bên cạnh đó, video quảng cáo là một công cụ marketing hiệu quả. Do đó, video quảng cáo trên MXH đang là xu hướng mới trong marketing. Nghiên cứu các yếu tố tác động đến hành vi chia sẻ video quảng cáo của người tiêu dùng trên mạng xã hôi nhằm dự đoán được hành vi chia sẻ video quảng cáo sẽ giúp doanh nghiệp xây dựng chiến dịch quảng cáo phù hợp và hiệu quả. Các yếu tố tác động đến hành vi chia sẻ video quảng cáo trên MXH được xem xét trong phạm vi bài báo bao gồm: giá trị giải trí, thái độ, chuẩn mực chủ quan, sự phù hợp giữa bản thân và hình ảnh cảm nhận về thương hiệu, sự quan trọng của sản phẩm với người tiêu dùng.
Description: Bài báo khoa học; từ trang 284-291
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/773
ISBN: 978-604-84-5517-0
Appears in Collections:CITA 2020

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.