Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/930
Title: Giải pháp hoàn thiện hoạt động chăm sóc khách hàng tại Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam Vitours
Authors: Nguyễn, Thanh Hoài
Lương, Thị Hòa Phương
Keywords: giải pháp
chăm sóc khách hàng
Vitours
marketing
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn
Description: Đồ án tốt nghiệp Hệ Cao đẳng; Ngành Marketing Du lịch; Khóa 2018-2021; 78 trang.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/930
Appears in Collections:CĐ-Marketing Du lịch

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.