Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1714
Title: Các nhân tố ảnh hưởng của tính cách thương hiệu đến lòng trung thành thương hiệu đối với máy tính bảng ở Đà Nẵng
Other Titles: Factors of Brand Personality Impacting on Brandname Loyalty - In the case of Tablet Market
Authors: Lê, Thị Kim Ánh
Trần, Thiện Vũ
Keywords: thương hiệu
tính cách thương hiệu
lòng trung thành
máy tính bảng
Đà Nẵng
Issue Date: Jul-2015
Publisher: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Description: Chuyên đề Khoa học và Giáo dục – số 4; 07/2015; từ trang 15-22.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1714
ISBN: 978-604-80-1203-8
Appears in Collections:Chuyên đề Khoa học và Giáo dục - 04 (07/2015)

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.