Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1916
Title: Nghiên cứu các nhân tốt tác động đến ý định viết truyền miệng điện tử - ewom của khách hàng mua sắm trực tuyến
Authors: Nguyễn, Thị Kiều Trang
Keywords: Nghiên cứu các nhân tốt tác động
viết truyền miệng điện tử, khách hàng mua sắm trực tuyến
Issue Date: 2021
Publisher: Trường đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
Description: Đề tài Khoa học công nghệ cấp cơ sở; Mã số: ĐHVH-2020-15; 112 trang
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1916
Appears in Collections:Cấp Trường

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.