Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1920
Title: Áp dụng kỹ thuật phân tích nội dung để đánh giá sự tham gia của khách hàng trên trang mạng xã hội Facebook của doanh nghiệp
Authors: Đặng, Thị Thanh Minh
Keywords: Phân tích nội dung để đánh giá
khách hàng trên mạng xã hội facebook
Issue Date: 2021
Publisher: Trường đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
Description: Đề tài Khoa học công nghệ cấp cơ sở; Mã số: ĐHVH-2020-17; 85 trang
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1920
Appears in Collections:Cấp Trường

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.