Khoa học ứng dụng : [15] Trang chủ Bộ sưu tập Xem thống kê

Duyệt
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 15 của 15
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2000Giáo trình Nhà nước và Pháp luật đại cươngNguyễn, Cửu Việt
2019Giáo trình Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam (Sử dụng trong các trường đại học - Hệ không chuyên lý luận chính trị)Bộ Giáo dục và Đào tạo
2019Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (Dùng cho bậc đại học - Không chuyên lý luận chính trị)Bộ Giáo dục và Đào tạo
2020Chủ nghĩa tư bản: Lịch sử thăng trầm 120 năm (1900 - 2020)Trần, Thị Vinh
2019Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin (Dành cho bậc đại học - không chuyên lý luận chính trị)Bộ Giáo dục và Đào tạo
2021Giáo trình Triết học Mác - Lênin (Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị)Bộ Giáo dục và Đào tạo
1999Vật lý đại cương - Tập 2: Điện - Dao động - Sóng (Dùng cho các trường đại học khối kỹ thuật công nghiệp)Lương, Duyên Bình; Dư, Công Trí; Nguyễn, Hữu Hồ
1999Vật lý đại cương - Tập 1: Cơ - Nhiệt (Dùng cho các trường Đại học khối kỹ thuật công nghiệp)Lương, Duyên Bình
2016Giáo trình Xác suất thống kêLê, Văn Dũng
2014Giáo trình Xác suất thống kê (Tái bản lần thứ năm)Tống, Đình Quỳ
2007Hướng dẫn giải các bài toán Xác suất - Thống kê (In lần thứ ba)Đào, Hữu Hồ
2012Toán học cao cấp - Tập 3: Phép tính giải tích nhiều biến số (Tái bản lần thứ chín)Nguyễn, Đình Trí; Tạ, Văn Đĩnh; Nguyễn, Hồ Quỳnh
2006Toán học cao cấp - Tập 2: Phép tính giải tích một biến số (Tái bản lần thứ mười)Nguyễn, Đình Trí; Tạ, Văn Đĩnh; Nguyễn, Hồ Quỳnh
2006Bài tập Toán cao cấp - Tập 1: Đại số và Hình học giải tích (Tái bản lần thứ mười)Nguyễn, Đình Trí; Tạ, Văn Đĩnh; Nguyễn, Hồ Quỳnh
2006Toán học cao cấp - Tập 1: Đại số và Hình học giải tích (Tái bản lần thứ mười một)Nguyễn, Đình Trí; Tạ, Văn Đĩnh; Nguyễn, Hồ Quỳnh
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 15 của 15