Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/3205
Title: Phát triển thương hiệu nước mắm Nam Ô tại Việt Nam
Authors: Trần, Phạm Huyền Trang
Vũ, Thị Quỳnh Anh
Keywords: phát triển thương hiệu
nước mắm
Nam Ô
Issue Date: Sep-2022
Publisher: Đại học Kinh tế Quốc dân
Abstract: Nước mắm không chỉ được coi là một trong những loại gia vị quan trọng trong ẩm thực Việt Nam mà còn trở thành một thành phần thiết yếu trong bữa ăn của người Việt. Trong khi có một số thương hiệu nổi tiếng như: Ông Kỳ ở Phú Quốc, Cát Hải ở Hải Phòng, 584 ở Nha Trang ... thì Nam Ô là thương hiệu nước mắm có tiếng ở Đà Nẵng. Giống như một số thương hiệu nổi tiếng khắp nơi ở Phú Quốc, tuy nhiên, Nam Ô không phải là thương hiệu mạnh mà chủ yếu được bán ở miền Trung Việt Nam. Do đó, phát triển thương hiệu là cần thiết để tạo ra sự cạnh tranh bền vững so với các thương hiệu khác. Bài viết này đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao thương hiệu Nam Ô tại Việt Nam.
Description: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế Phát triển kinh tế - xã hội địa phương thời kỳ hậu COVID-19; trang 364- 371.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/3205
ISBN: 978-604-330-467-1
Appears in Collections:NĂM 2022

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.