Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/800
Title: Phát triển sản phẩm tour du lịch Quảng Bình cho Công ty TNHH D Blue
Authors: Vũ, Thị Quỳnh Anh
Nguyễn, Tấn Nam
Keywords: marketing
marketing mix
chính sách sản phẩm
tour du lịch
D Blue
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn
Abstract: Đề tài thực hiện nhiệm vụ hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản của chính sách sản phẩm trong kinh doanh lữ hành. Nêu rõ khái niệm, chức năng, vai trò làm cơ sở để khảo sát thực trạng và đề xuất giải pháp. Phân tích, đánh giá thực trạng của chính sách sản phẩm tại Công ty TNHH D Blue. Từ đó, rút ra những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân. Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm phát triển sản phẩm du lịch cho Công ty TNHH D Blue.
Description: Đồ án tốt nghiệp Hệ Cao đẳng; Ngành Marketing Du lịch; Khóa 2017-2020; 84 trang
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/800
Appears in Collections:VHIT-Marketing Du lịch

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.