Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 3312  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
1991Time Series Analysis Forecasting and Control (Revised Edition)George, E. P.Box; Gwilym, M. Jenkins
1992Data Structures and Algorithm Analysis in C(Second Edition)Mark, Allen Weiss
1994Time Series AnalysisJames, D. Hamilton
1994Time series Analysis Forecasting and Control (Third Edition)George, E. P. Box; Gwilym, M. Jenkins; Gregory, C. Reinsel
1999Vật lý đại cương - Tập 2: Điện - Dao động - Sóng (Dùng cho các trường đại học khối kỹ thuật công nghiệp)Lương, Duyên Bình; Dư, Công Trí; Nguyễn, Hữu Hồ
1999Vật lý đại cương - Tập 1: Cơ - Nhiệt (Dùng cho các trường Đại học khối kỹ thuật công nghiệp)Lương, Duyên Bình
1999Consumer Behavior in Travel and TourismAbraham, Pizam; Yoel, Mansfeld
1999Địa lý du lịchNguyễn, Minh Tuệ; Vũ, Tuấn Cảnh; Lê, Thông; Phạm, Xuân Hậu; Nguyễn, Kim Hồng
2000Giáo trình Nhà nước và Pháp luật đại cươngNguyễn, Cửu Việt
2000C Programming for Embedded SystemsKirk, Zurell
2001Nhập môn Robot công nghiệpLê, Hoài Quốc; Chung, Tấn Lâm
2001The Visual Display of Quantitative Information (Second Edition)Edward, R.Tufte
2001E-Commerce Security and PrivacyAnup, K. Ghosh
2001Computer Systems: A Programmer’s Perspective (Beta Draft)Randal, E. Bryant; David, R. O’Hallaron
2001Implementation of Multimodal Transport RulesUNCTAD
2001Truyền thông đại chúngTạ, Ngọc Tuấn
2002Oxford English for Information TechnologyEric H., Glendinning; John, McEwan
2002Interaction DesignJohn, Wiley
2002Supply Chain Strategy: The Logistics of Supply Chain ManagementEdward, Frazelle
2002Commercial Bank ManagementPeter, S. Rose