Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/3764
Title: Hoàn thiện hoạt động chăm sóc khách hàng tại Công ty Cổ phần Viễn thông FPT Telecom - chi nhánh Quảng Nam
Authors: Vũ, Thị Quỳnh Anh
Nguyễn, Cao Văn
Keywords: FPT Telecom
Quảng Nam
Issue Date: Jun-2019
Publisher: Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt – Hàn
Series/Report no.: KLTN;CCMA16A011
Description: Đồ án tốt nghiệp Hệ Cao đẳng; Ngành Quản trị thông tin Marketing; Khóa 2016 - 2019; 91 trang
URI: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/3764
Appears in Collections:VHIT-Quản trị thông tin Marketing

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.